Teambuilding for Bama

Eventbyraaet AS arrangerte teambuilding for Bama i Prindsen Hage. På aktivitetsmenyen stod Analog Spillklubb for skreddersydde løsninger og gjennomføring av spillklubb med analoge ferdighetsspill og organisering av Petanque-turner.