Grandmaster Flash på Parkteatret x2

Joseph Saddler, bedre kjent som Grandmaster Flash, er en Amerikansk hip hop artist og DJ. Han blir betraktet som en av pionerene av DJing, cutting, scratching og mixing. Grandmaster Flash og the Furious Five ble i 2007 den første hip hop gruppa som fikk plass i Rock and Roll Hall of Fame.